LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR


Od září 2019 jsme otevřeli nový, Literárně - dramatický obor, krátce "dramaťák",

Učitelem literárně-dramatického oboru (LDO) je MgA. Jana Hubka Vanýsková.

V „dramaťáku“ se děti  zdokonalí v mluveném projevu, pohybových, emočních i dechových schopnostech a formou hry překonají ostych z prezentace na veřejnosti.​
Náplní výuky dramatického oboru jsou zejména tvořivé dramatické hry, etudy a improvizace. Důležitý prostor je věnován pohybovým, rytmickým a hlasovým aktivitám, práci s literárními texty a také práci s vlastními náměty žáků.
Během studia se žáci seznámí s různými divadelními technikami a rozvíjejí jednotlivé divadelní dovednosti. ​
Neopomenutelnou  součástí výuky je i vytváření schopnosti kriticky zhodnotit výsledky své vlastní práce.