SPOLEK PŘÁTEL ZUŠ


Na členské schůzi Spolku přátel ZUŠ Sezimovo Ústí, která proběhla v pondělí 30. 9. 2019, ​byl na školní rok 2019/2020 schválen příspěvek do fondu Spolku ve  výši 100,- Kč na žáka. ​Pokud žák navštěvuje v ZUŠ více oborů, platí pouze jednou. Děkujeme za podporu!