Současnost školy + foto

Od 1. 7. 2007, škola konečně sídlí, nemalou zásluhou tehdejšího ředitele Josefa Jandy, ve vlastním objektu v Nerudově ulici 648, kam se přestěhovala po čtyřměsíční rekonstrukci. Další přestavba východního křídla začala v říjnu 2008 a skončila v březnu 2009. Od 1. dubna 2009 škola využívá celý objekt.

V létě 2015 bylo po složitých peripetiích realizováno kompletní zateplení budovy, výměna zbývajících oken a škola zkrásněla novou fasádou.

1. 8. 2015 byl jmenován ředitelem školy Ing. Richard Mlázovský, DiS.

Pod jeho vedením škola pokračuje v uplatňování moderních trendů, a to jak ve výuce, tak v prezentaci školy. Již od září 2012 probíhá výuka dle Školního vzdělávacího programu. Žáci, kteří jsou vzděláváni podle této nové normy, mají mnohem větší možnosti v uplatnění individuálního přístupu. Jsme však stále škola výběrová. To znamená, že se žáci, kteří u nás studují, nesmí spokojit s průměrností. Na jejich výkony jsou stále kladeny vysoké nároky.

Výuka probíhá jednak tradičními metodami a formami, ale i moderními, které umožňují žákům lépe se uplatnit zejména v praktických činnostech. V hudebním oboru to znamená například též interpretace skladeb populární hudby. Totéž platí i pro taneční obor, kde se snažíme, aby naši žáci byli schopni vyjádřit pohybem těla veškeré nápady, nálady a pocity. Ve výtvarném oboru se žáci mohou výtvarně realizovat pomocí nejrůznějších výtvarných postupů a technik.

Většina našich žáků bude mít uměleckou činnost jako výborného koníčka, ale u mnohých z nich ovlivní i jejich budoucí profesní dráhu. Nadané žáky komplexně připravujeme k talentovým zkouškám na střední a vysoké umělecké školy.

I prezentace na veřejnosti postupně doznává změn. Žáci samozřejmě vystupují na školních koncertech, účastní se soutěží, pořádají výstavy, ale stále přibývá akcí, kde se prolíná a doplňuje činnost všech oborů. V dubnu roku 2016 škola uspořádala v táborském Divadle Oskara Nedbala první Koncert pro Světlušku – charitativní akci ve prospěch nevidomých a slabozrakých pro nadací Českého rozhlasu Světluška. Nově vzniklý pěvecký sbor nastudoval minioperu Svěráka a Uhlíře „Karkulka“ za doprovodu malého žákovského orchestru v aranžmá Jaroslava Bárty, činnost po deseti letech obnovil velký žákovský orchestr, ve kterém se uplatňují žáci všech oddělení. Ve výborně započaté činnosti pokračuje též soubor Music Stars ZUŠ Sezimovo Ústí.

Učebna klavíru

 

Koncertní sál

 

 

Učebna dřevěných dechových nástrojů a keyboardu

 

 

Učebna bicích nástrojů

 

Zkušebna Music Stars ZUŠ

 

Chodba - práce výtvarného oboru

 

Učebna akordeonu a keyboardu

 

Učebna výtvarného oboru

 

Učebna výtvarného oboru

 

Zkušebna orchestrů

 

Taneční sál

 

Chodba - práce výtvarného oboru

 

Chodba - práce výtvarného oboru