Hudební nauka

Hudební nauka je podle Školního vzdělávacího programu rozdělena do čtyř ročníků, kterým předchází takzvaná Přípravná hudební výchova.

Výuka Přípravné hudební výchovy - PHV, probíhá ve dvou vyučovacích modulech - PHV I. a PHV II.

V PHV I. probíhá výuka celý školní rok jednu vyučovací hodinu (45 minut) týdně. Ve společné třídě se zde žáci (zpravidla ve věku od šesti let) hravou formou seznamují se základy hudební nauky, a to prostřednictvím hudebně pohybových her, společného zpěvu a hudební tématiky.

V PHV II. mohou být žáci zařazeni do přípravné výuky hudebních nástrojů ve skupinách 2 - 4 žáků.

V závěru školního roku si žáci vybírají své další studijní zaměření.

V PHV je pro nás důležité navodit pozitivní vztah k umění. Výuka je maximálně přizpůsobená věku a potřebám dětí. Učíme se hravě, zábavně, s prožitkem a porozuměním.

Navazující studium

Hudební nauka 1. -  4.ročník, po absolvování čtyř ročníků hudební nauky může žák pokračovat v teoretickém studiu v tzv. hudebním semináři.