Dotační program "My v tom Jihočechy nenecháme"

Více informací o dotačním programu Jihočeského kraje najdete zde
UZÁVĚRKA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V NAŠÍ ŠKOLE JE NEJPOZDĚJI 31. 10. 2022