Opatření Covid 19

VSTUP DO ŠKOLY JE POVOLEN POUZE ŽÁKŮM A ZAMĚSTNANCŮM S NASAZENÝM RESPIRÁTOREM
Návštěvníci koncertů a akcí pořádaných ZUŠ Sezimovo Ústí jsou povinni respektovat platná opatření související s Covid 19, tj.
VSTUP JE POVOLEN POUZE NÁVŠTĚVNÍKŮM S NASAZENÝM RESPIRÁTOREM A PLATNÝM DOKLADEM O UKONČENÉM OČKOVÁNÍ NEBO PRODĚLANÉ NEMOCI COVID 19.
https://covid.gov.cz/situace/kultura/koncerty
Děkujeme za pochopení a dodržování platných nařízení.