O škole

o škole_uvodní

Základní umělecká škola Sezimovo Ústí je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihočeským krajem. Nabízíme našim žákům všestranné umělecké vzdělání v  hudebním, výtvarném, tanečním a nově i literárně - dramatickém oboru. V současnosti naší školu navštěvuje více než 500 žáků, kteří mají to štěstí, že mohou navštěvovat všechny nabízené obory pod jednou střechou. 
Většina našich absolventů bude mít uměleckou činnost jako svého koníčka, ale u mnohých z nich ovlivní i jejich budoucí profesní dráhu.
Důležitou součástí naší práce je i prezentace na veřejnosti. Žáci vystupují na školních koncertech, účastní se soutěží, pořádají výstavy. Stále také přibývá akcí, kde se prolíná a doplňuje činnost všech oborů. Tento trend mezioborové spolupráce považuje naše škola za velmi důležitý. Příprava a realizace společných projektů výrazně zvyšuje efektivitu vyučovacího procesu a podporuje vzájemnou spolupráci všech – žáků i učitelů.