Výtvarný obor

uvod_vytvarka

Výuka probíhá v blocích tří vyučovacích hodin týdně. Děti se učí v přátelské atmosféře formou hry základním výtvarným dovednostem, ale také výtvarně myslet a vyjadřovat se svobodně a originálně. Pracují s různými tradičními i méně obvyklými materiály vhodnými pro kresbu, malbu, grafiku, modelování a prostorové kreace. Třebaže výuka směřuje ke konkrétnímu cíli, je dán dětem široký prostor k uvolnění fantazie a možnosti projevit naplno vlastní individualitu.

 

Žáci a studenti, kteří projeví zájem o studium na některé z výtvarných škol (středních i vysokých), na pedagogické škole či na odborném učilišti s výukou uměleckých řemesel, jsou systematicky připravováni na talentové zkoušky (jejich úspěšnost na těchto školách je téměř stoprocentní).

Děti a studenti prezentují své práce na pravidelných výstavách (ve výstavních prostorech kina Spektrum v Sezimově Ústí, ve výstavní síni v Plané nad Lužnicí). Projekty a další rysy výuky

Žáci a studenti naší školy jsou seznamováni s proměnami řeči výtvarného umění i teoreticky. Praktické výtvarné úkoly inspirované uměleckými díly minulosti i současnosti prohlubují toto poznání. Projekt „Kam kráčíš, umění?“ seznamuje děti a studenty s dramatickým vývojem uměleckého jazyka za posledních sto let a velmi oživuje výuku. Zároveň učí žáky schopnosti vést s umělcem pomyslný dialog.

Výuka probíhá ve skupinách do 15 dětí v délce tři vyučovací hodiny týdně.

Vyučující:
Mgr. Alžběta Horynová
MgA. Eva Volfová

ilustrační koláž_výtvarka

Náplň přípravy na talentové zkoušky

Kresba a malba podle modelu (zátiší, figura, portrét).

Výtvarná příprava (znalost výtvarného jazyka jako prostředku výtvarného vyjadřování).

Volné práce (s přihlédnutím na požadavky konkrétní střední či vysoké školy).

Schopnost obhájit si své práce.

Základní orientace v dějinách výtvarného umění, přehled o současné tvorbě, základní znalosti o vybraném oboru.

Schéma studia ve výtvarném oboru

​Přípravná výtvarná výchova

  • pro děti 5 – 7 leté, délka studia 1 – 2 roky

​Základní studium – I stupeň

  • pro děti od 7 let, délka studia 7 let

Základní studium – II. stupeň

  • pro děti od 14 let, délka studia 4 roky