Výtvarný obor

Srdečně zveme na vernisáž výstavy JINDE!

Všechny žáky, studenty, rodiče, příznivce, fanoušky i zájemce o studium. 

Těšíme na vás při tomto velkém svátku výtvarky! Přijďte, Jinde bude v knihovně od 16:30 a ve Spektru od 17. 

plakat

 

Spolupráce pokračuje 

Pro knihovnu chystáme několik instalací. Přijít se můžete podívat na cirkus - artisti si našli vhodné místo pro své kejkle. Mimo to vás v knihovně čeká překvapení, bu’dte obezřetní, není to vždy bezpečné… artisti na lustrech

 

Spolupráce 

Pustily jsme se do spolupráce s kulturnímu subjekty v Sezimově Ústí 2. Pro knihovnu jsme s dětmi připravily obrázky pro nový bibliobox. 

bibliobox

 

Exkurze do Berlína se vydařila! 

Děkujeme všem účastníkům za příkladný přístup a zájem o umění i události 20. století. Děkujeme též za reportáže, deníčky z exkurze budou k prohlédnutí na školní výstavě - již brzy 17. května. 

reportáž z Berlína

 

Děkujeme STŘ 2 za reportáž z vernisáže! 

reportáž z vernisáže

plakát na výstavu

Srdečně Vás zveme na společnou výstavu učitelek výtvarněho oboru do Spektra! Setkat se můžeme na vernisáži ve středu 11. ledna od 17 hodin. Pro děti i rodiče - těšíme se na Vás. 

 

Pracujeme v Třeboni

Od úterka 27. do čtvrtka 29. září nás v ateliéru nehledejte, jsme na plenéru. Výuka v ateliéru je zrušena. 

koláž z plenéru

 

Výuka vytvarky 2022/2023

Milí rodiče, děkujeme Vám za vstřícnou spolupráci při přípravě rozvrhu. Většinu dětí máme již ve skupinách a chystáme výuku. Milí výtvarníci, těšíme se na vás, začínáme v pondělí 5. září dle rozvrhu. 

Vy, kteří jste nám dosud nepotvrdili zařazení do skupiny, udělejte to prosím co nejdříve. Míst už není mnoho. (Informace i kontakty najdete v mailu z iZuš, z 30. srpna) 

Těšíme se společnou výtvarnou práci!   Eva Volfová a Alžběta Horynová

Kulisy pro Afriku

Představení tanečniho oddělení v letním kině jsme letos doprovodili kulisami zvířat. Děkujeme výtvarníkům za pomoc a za zapůjčení. 

kolaž letní kino

Exkurze  / Christine Lohr / Marionety, loutky, javánky / Dum umění / Jihočeské muzeum / České Budějovice 

Během čtvrteční exkurze jsme zažili meditaci při studiu a kreslení přírodní mikroarchitektury Christine Lohr a velké pobavení nad improvizovaným loutkovým představením. 

koláž exkurze  čb

Velký svátek výtvarky - závěrečná výstava! 

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy. PO dvou letech opět společně a  prezenčně. Těšíme se na vás ve škole ve čtvrtek 9. června 2022 od 17 hodin. Alžběta Horynová a Eva Volfová 

PRŮVODCE  VÝTVARNÝCH ÚKOLŮ PO VÝSTAVĚ V PDF

plakát na výstavu

Exkurze 2 / Otisky / Josefína Dušková / MUD Benešov

V MUDu jsme během odpoledne 31. května prostudovali výstavu Otisky. Sochařka Josefína Dušková pracuje se sádrou, voskem, dřevem  a hlínou. Tu ale na výstavě téměř neuvidíte, používá ji jako polotovar pro sádrové formy - skořápky, které zachycují to, co bylo a už není. Zůstává otisk, vzpomínka. 

MUD poskytuje také umělecký dvoreček, kde jsme u zahrádky s plastikami autorů generace 90. let 20. století posvačili. 

Nečekaně jsme navštívili i Benešovskou ZUŠ, která sídlí v podkroví budovy. Děkujeme za milé přijetí a pozvání k další spolupráci i návštěvě. 

otisky Josefína Dušková

 

 

Exkurze / Odložená výstava / Marie Blabolilová / Týn nad Vltavou

Dlouhá cesta do nedalekého Týna nad Vltavou stála za to. Kurátorka galerie Petra Herotová nám představila grafické dílo Marie Blabolilové, které se po desetiletí projevuje rastry a čárkovými systém. Výstava ukazuje lepty ze 70. let minulého století, ale i ty z posledních deseti let. Písmenko B jako Blabolilová bylo jedno z prvních naší výtvarné abecedy, proto jsme v ZUŠce uvítali možnost vidělt dílo umělkyně naživo. Čekala nás také malá výstavka Petry Herotové, která zachycovaka odposlechnuté rozhovory z rodinného prostředí. Bonusem bylo podrobné seznámení s Vlastou - háčkovaným tělem té nebo toho Vlasty.  Děkujeme za vřelé přijetí v galerii v Týně nad Vltavou a v komunitním centru Vltavotýnska.

Exkurze letošního jara jsou zaměřeny na kulturně zajímavá místa v našem regionu.

kreslení v galerii

Dobročinný prodej za 6 400,- korun - děkujeme! 

Děkujeme za vaši účast na dobročinném prodeji obrázků při koncertu pro Světlušku. Během koncertu jsme prodali obrázky za částku 6 400,- korun. Částku předá spolek přátel školy na účet Světlušky. Vážíme si vaší podpory darem i přítomností na koncertě. 

Umělecká abeceda pokračuje. 

K / Kopecký Matěj - Kosmo Nauty

Abeceda přibrzdila u písmene K - vyráběli jsme loutky. Po vyčerpávajících týdnech jsou mnohé hotové a opuštějí výtvarku. Na závěrečné výstavě uvidíte film s jejich tanečním vystoupením.

baletka jde domů

V pololetí nejsme v polovině, i tak ale můžete nahlědnout. 

ghch

 

 

Rekordy (repete) 2021

Milí účastníci rekordního klání. Nahlédněte do zaslaných rekordů. Věříme, že Vás inspirují. 

rekordy

Zaslané rekordy z období Vánoc 2021

 

Abecedně tedy nelogicky

V září 2021 startujeme školní rok s abecedou. Podle písmenek se nam k sobě prirazují umělci a principy, které původně měli pramálo společného. 

Archimboldo koláž

 

Vynálezy (2020/2021)

Nový školní rok jsme zasvětili vynálezům. Věnujeme se objevům výtvarných nástrojů, komunikačním možnostem, energii a světlu... 

Z důvodu covid 19 zústaly vynálezy nedokončeny.  Výuka se přesunula do distančníhomodu. Detaily najdete v sekci distanční výtvarka.

telefon

 

Prázdninový plenér (srpen 2020) 

Na konci srpna jsme se se žáci a studenti ZUŠ Sezimovo Ústí vypravili na plenér, který se konal v Zahrádkách u Jindřichova Hradce v turistické ubytovně provozované obcí. Plenér byl zaměřen na výtvarnou práci v terénu. Věnovali jsme se kresbě a malbě v krajině. Experimentovali jsme s možnostmi dokončování výtvarného díla, realizovali proměnu krajinného výjevu vlastními představami a redukovanou barevnou škálou. Za laskavé zacházení děkujeme paní Daňhelové a paní Vitoňové a Madetě, které se postaraly o celodenní stravování a Šablonám za podporu projektu.

Z plenéru v Zahrádkách

Práce, které na plenéru vznikly k nahlédnutí.

Zahrada v rukou, očích i mysli (2019/2020)

Ve školním roce 2019/2020 jsme se věnovaly tématu zahrada. Celoroční projekt byl zkrácen o jarní období, kdy výuka probíhala distančně. Bohužel nakonec nebylo možné ani v říjnu realizovat školní výstavu, proto Vám, žákům, studentů, rodičům i dalším příznivcům zpřístupňujeme album, které jsem pro výstavu připravili.

Projekt pracoval s tématem v širokém kontextu. Vyzkoušeli jsme pestrou škálu výtvarných přístupů a problémů od studia přírodnin, budování prostorových plánů, transformací do grafických přístupů, práci s reliéfem, mapováním našich činností v zahradě, vytváření fantazijních světů k seznámení s designem a malou městskou architekturou po sochařské intervence. Alespoň prostřednictvím učitelského archívu můžete nahlédnout...

Zavěšené zahrady v interiéru školy

 

Pro ZUŠ OPEN které každoročně pořádáme v kině Spektrum jsme mimo jiné chystali i promítání filmu, a tak Vám jej nabízíme alespoň zde (souhrnnou koláž Tajemnosti a jednotlivé příběhy Tajemné světy).

O výuce VO

Výuka probíhá v blocích tří vyučovacích hodin týdně. Děti se učí v přátelské atmosféře formou hry základním výtvarným dovednostem, ale také výtvarně myslet a vyjadřovat se svobodně a originálně. Pracují s různými tradičními i méně obvyklými materiály vhodnými pro kresbu, malbu, grafiku, modelování a prostorové kreace. Třebaže výuka směřuje ke konkrétnímu cíli, je dán dětem široký prostor k uvolnění fantazie a možnosti projevit naplno vlastní individualitu.

Žáci a studenti, kteří projeví zájem o studium na některé z výtvarných škol (středních i vysokých), na pedagogické škole či na odborném učilišti s výukou uměleckých řemesel, jsou systematicky připravováni na talentové zkoušky (jejich úspěšnost na těchto školách je téměř stoprocentní).

Děti a studenti prezentují své práce na pravidelných výstavách (ve výstavních prostorech kina Spektrum v Sezimově Ústí, ve výstavní síni v Plané nad Lužnicí). Projekty a další rysy výuky

Žáci a studenti naší školy jsou seznamováni s proměnami řeči výtvarného umění i teoreticky. Praktické výtvarné úkoly inspirované uměleckými díly minulosti i současnosti prohlubují toto poznání. Projekt „Kam kráčíš, umění?“ seznamuje děti a studenty s dramatickým vývojem uměleckého jazyka za posledních sto let a velmi oživuje výuku. Zároveň učí žáky schopnosti vést s umělcem pomyslný dialog.

Výuka probíhá ve skupinách do 15 dětí v délce tři vyučovací hodiny týdně.

Vyučující:
Mgr. Alžběta Horynová
MgA. Eva Volfová

ilustrační koláž_výtvarka

Náplň přípravy na talentové zkoušky

Kresba a malba podle modelu (zátiší, figura, portrét). Výtvarná příprava (znalost výtvarného jazyka jako prostředku výtvarného vyjadřování). Volné práce (s přihlédnutím na požadavky konkrétní střední či vysoké školy). Schopnost obhájit si své práce. Základní orientace v dějinách výtvarného umění, přehled o současné tvorbě, základní znalosti o vybraném oboru.

Schéma studia ve výtvarném oboru

​Přípravná výtvarná výchova (pro děti 5 – 7 leté, délka studia 1 – 2 roky)

​Základní studium – I stupeň (pro děti od 7 let, délka studia 7 let)

Základní studium – II. stupeň (pro děti od 14 let, délka studia 4 roky)