Sólový a sborový zpěv

Výuka zpěvu je důležitou součástí výuky v základních uměleckých školách. Výuka sólového zpěvu je v naší škole vedena dvěma směry – zpěv takzvaně klasický a zpěv zaměřený více na interpretaci populární hudby. Výuka probíhá moderní formou s klavírní korepeticí, základem je vždy zvládnutí správné pěvecké techniky založené na kvalitním dýchání s cílem co nejlépe využít vrozené hlasové dispozice žáka.

Výuka sborového zpěvu probíhá kolektivní formou v pěveckém sboru. Cílem je rozvoj pěvecké techniky jednotlivých žáků založené na správném dýchání a nácvik i náročnějších vícehlasých skladeb. Nejdůležitější však je pocit sounáležitosti a radost ze společného zpívání.