Požadavky k přijímacím pohovorům

Hudební obor: Zpěv známé lidové písně, opakování předehraného tónu ve vlastní hlasové poloze, vytleskání jednoduchého rytmického útvaru, případně sluchová analýza zahraných tónů.

Výtvarný obor: Rozeznávání a pojmenování základních barev a plošných útvarů, splnění jednoduchého výtvarného úkolu - kresba. Vlastní pastelky.

Taneční obor: Prokázání pohybových předpokladů a rytmického cítění, reagování na hraný rytmus či hudbu.

Literárně dramatický: Prokázání pohybových a komunikačních předpokladů, recitace připravené krátké (i vlastní) básně, reakce na navozenou situaci.