Klavír

"Myšlení, stejně jako hra na piano, vyžaduje denní cvičení."

Charles Spencer Chaplin

Klavír patří k oblíbeným a vyhledávaným nástrojům, zejména pro své zvukově barevné možnosti a všestranné uplatnění v praxi.

Klavírní oddělení má na naší škole dlouholetou tradici a patří k nejnavštěvovanějším oborům. ZUŠ přijímá žáky do přípravného ročníku od šesti let, ve výjimečných případech mohou začít i děti mladší. Dále se studium dělí na dva stupně. První
stupeň je sedmiletý a potom mohou žáci dále pokračovat další čtyři roky ve druhém stupni studia. Oba stupně jsou zakončeny veřejným absolventským koncertem. V hodinách hry na klavír získávají žáci základní pianistické dovednosti, které v průběhu studia neustále prohlubují a zdokonalují. Kromě technického růstu se především pracuje na rozvoji muzikálnosti a schopnosti interpretace skladeb různých stylových období (hudba klasická, jazzová, lidová, populární).

Předmět hra na klavír obsahuje nejen hru sólovou, ale též čtyřruční, hru z listu, improvizaci, komorní hru a klavírní doprovod. Žáci pravidelně vystupují na třídních večírcích, koncertech a nejlepší z nich reprezentují naši ZUŠ na klavírních soutěžích.

Cílem výuky je kromě odborného vzdělání vychovat z žáků zaujaté hudebníky, kteří se dovedou uplatnit i jako muzikanti – amatéři.

  • znalost hry na klávesový nástroj je základním požadavkem ve všech hudebních​ profesích a při studiu učitelských oborů s hudebním zaměřením na středních a vysokých​ pedagogických školách
  • podmínkou k přijetí do klavírního oddělení je mít vlastní nástroj