Dramaťák - Literárně Dramatický Obor (LDO)

úvodní_dramaťák

V literárně-dramatickém oboru jsou děti vedeny dramatickými činnostmi ke vzájemné spolupráci, partnerskému cítění a komunikaci. Největší důraz je kladen na hravost, tvořivost, fantazii, komunikační schopnosti, dále schopnost empatie a schopnost vyjádření se před publikem. Je rozvíjena kultura pohybu, technika řeči a výrazu.

Základním rozvíjejícím prostředkem je improvizace, ze které se čerpá posléze ve všech oblastech dramatického umění.

Děti si v průběhu studia vyzkouší všechny prostředky divadelního vyjádření: činoherní herectví, improvizaci, práci s loutkou, maskou, pantomimu, tanec i přednes. Učí se také mít vztah k literatuře i poezii, a kriticky vnímat její hodnotu ve společnosti.

Každý rok pak nazkouší divadelní představení rozsahem odpovídající věkové skupině, kde si vyzkouší celistvost divadelní práce a také veřejnou prezentaci a bytí na jevišti před publikem.

Učitelem literárně-dramatického oboru (LDO) je MgA. Jana Hubka Vanýsková.