Individuální studium hudební nauky

O povolení individuálního studia, výstižněji samostudia hudební nauky je možné požádat formou písemné žádosti, kde rodiče uvedou důvod, proč žák nemůže pravidelné hodiny hudební nauky navštěvovat. Berte prosím na vědomí, že samostudium nemůže plně nahradit živou kolektivní výuku. Kromě toho je zde především potřeba uvědomělého přístupu ze strany žáka, i jeho rodičů. Zejména v nižším věku je nutné, aby rodič do velké míry zastoupil učitele. Škola na svých stránkách k tomuto účelu poskytuje vlastní výukové materiály, rady a tipy ke zvládnutí této formy studia hudební nauky, které postupně aktualizujeme. Na konci každého čtvrtletí žáci absolvují test, jehož termín Vám vždy sdělí učitel hlavního oboru.