Akordeon

Akordeon je přenosný vícehlasý nástroj, který se uplatňuje ve hře sólové, souborové, ale může plnit také funkci doprovodného nástroje. Díky svým zvukovým možnostem je vhodný k interpretaci skladeb různých období a stylů – využití má v hudbě lidové, populární i vážné.

Předmět je určen dětem od sedmi let. Žák by měl hrát na nástroj takové velikosti, která odpovídá jeho fyzickým dispozicím. Proto je naše učebna vybavena nástroji různých velikostí a v počátcích studia nabízíme možnost jeho zapůjčení.

Již od třetího ročníku prvního cyklu studia navštěvují žáci komorní hru, v jejímž průběhu se setkávají s ostatními akordeonisty. Společná hra obohacuje všechny zúčastněné a učí je vzájemnému respektu, ohledům i týmové práci.

Žáci se účastní koncertů a akcí naší školy a absolventi studia se uplatňují v nejrůznějších souborech a skupinách.