Obory

úvodní_obory

Naše základní umělecká škola poskytuje, jako jediná v okrese Tábor, vzdělání ve všech čtyřech uměleckých oborech a již dávno neplatí, že umělecká škola = hudebka.
Propojování práce jednotlivých oborů je důležitou součástí naší práce.

Na ZUŠ Sezimovo Ústí se vyučují všechny čtyři umělecké obory: taneční, literárně- dramatický, výtvarný a hudební. Jednotlivé obory spolu komunikují a nepotřebují k tomu tlumočníka. Mluví sice každý jiným jazykem, ale je to jedna řeč umění. Jejich setkávání umocňuje umělecký zážitek publika, ale především je výrazným obohacením pro zúčastněné žáky. Proto vznikají i v naší škole projekty, na kterých se podílí jednotlivé obory, vzájemně se inspirují a ve výsledném tvaru doplňují svoje sdělení. Tak vznikají ve výtvarném oboru animované filmy, které ozvučí žáci hudebního oboru, naopak taneční choreografii či hudební skladbu doplní VO obrazem, anebo zpracovávají žáci VO a LDO stejná témata, výsledkem je pak divadelní představení, které doprovodí HO.