Informace o přijímání nových žáků.

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 bylo ukončeno.

Naše škola používá pro evidenci žáků a tedy i pro vlastní přijímací řízení internetový systém iZUŠ.

Klikněte na odkaz Přihláška ke studiu.
Vyplňte vše potřebné a odešlete do systému.

Vyplňujte pouze jedno studijní zaměření, případné alternativy uvádějte do poznámky.

Vytištěnou a podepsanou přihlášku přineste k přijímacímu pohovoru.

INFORMACE O PŘIJETÍ