Informace o přijímání nových žáků.

noví žáci_uvodní

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 bylo zahájeno od 1. května 2020.

Informace o tom, které obory a studijní zaměření je u nás možné studovat najdete v kapitole OBORY. Jsme jediná čtyřoborová škola na Táborsku, to znamená, že nabízíme studium jak v oborech hudebním a výtvarném, tak i v méně obvyklých oborech tanečním a literárně dramatickém a mezioborová spolupráce je důležitou součástí naší práce. Věříme, že u nás si vybere každý!

Naše škola používá pro evidenci žáků a tedy i pro vlastní přijímací řízení internetový systém iZUŠ.

Klikněte na odkaz Přihláška ke studiu.
Vyplňte vše potřebné a odešlete do systému. Po zaevidování přihlášky vám přijde automatické potvrzení a následně vás budeme e-mailem informovat o dalším postupu. 
Vyplňujte pouze jedno studijní zaměření, případné alternativy uvádějte do poznámky.

Aktuální termíny přijímacích pohovorů do všech uměleckých oborů, kromě tanečního, najdete zde: http://zussu.cz/akce-skolyPohovory se budou konat v hlavní budově školy, Nerudova 648, Sezimovo Ústí.

Schůzka uchazečů o taneční obor proběhne v úterý 1. 9. 2020 od 16.00 v tanečním sále školy. Výuku tanečního oboru bude od září nově zajišťovat paní Markéta Švecová (TS CODA).

Před přijímacím pohovorem musíte mít vyplněnu elektronickou přihlášku v systému izuš, viz výše. Vytištěnou a podepsanou přihlášku přineste k přijímacímu pohovoru.

VŠICHNI ÚČASTNÍCI PŘIJÍMACÍCH POHOVORŮ MUSÍ PŘEDLOŽIT PODEPSANÉ PROHLÁŠENÍ O NEXISTENCI PŘÍZNAKŮ ONEMOCNĚNÍ COVID 19.

INFORMACE O PŘIJETÍ