Informace o přijímání nových žáků.

noví žáci_uvodní

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 - 2025 

Informace o tom, které obory a studijní zaměření je u nás možné studovat najdete v kapitole OBORY. Jsme jediná čtyřoborová škola na Táborsku, to znamená, že nabízíme studium jak v oborech hudebním a výtvarném, tak i v méně obvyklých oborech tanečním a literárně dramatickém a mezioborová spolupráce je důležitou součástí naší práce. Věříme, že u nás si vybere každý! Přijetí žáka závisí na kapacitních možnostech školy a úspěšném vykonání talentové zkoušky. Z důvodu velkého zájmu mají větší šanci na přijetí uchazeči o hru na dechové a smyčcové nástroje!

Naše škola používá pro evidenci žáků a tedy i pro vlastní přijímací řízení internetový systém iZUŠ.

Klikněte na odkaz PŘIHLÁŠKA KE STUDIU, vyplňte vše potřebné včetně termínu přijímacího pohovoru - ZAKLIKNĚTE POUZE JEDNO STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ, PŘIHLÁŠKY SE PAK ZBYTEČNĚ DUPLIKUJÍ - a odešlete do systému. Po zaevidování přihlášky vám přijde automatické potvrzení.

VYTIŠTĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU PŘINESTE K PŘIJÍMACÍMU POHOVORU VE VÁMI VYBRANÉM TERMÍNU!

Průběžný postup přijímání můžete sledovat zde: INFORMACE O PŘIJET
 

Hudební obor

  6. 6. 2024
18. 6. 2024

14:00 – 17:00

Výtvarný obor

18. 6. 2024
19. 6. 2024

17:00 – 18:00
17:00 – 18:00

Taneční obor

20. 6. 2024

14:00 – 15:00

Dramatický obor

  5. 6. 2024

17:00 – 18:00