Klarinet

Klarinet je jednoplátkový dřevěný dechový nástroj s nezaměnitelným sametovým tónem. Název pochází z italského cla-rinetto – malá trubka, neboť jeho zvuk ve vyšších polohách připomíná zvuk trubky (clarina). V muzice má klarinet široké uplatnění jak v sólové hudbě, tak v orchestrech, komorních souborech, dechovkách, ale i v lidové muzice, jazzu apod.

V naší škole klarinet vyučujeme přibližně od deseti let věku. První stupeň studia je sedmiletý, na něj navazuje druhý stupeň – čtyřletý. Klarinet nemusí mít žáci svůj, škola disponuje nástroji k zapůjčení.

Během samotné hodiny se učíme s porozuměním, střídáme činnosti, zdokonalujeme dechovou a prstovou techniku, učíme se správnému nasazení tónu, využíváme bohatý notový materiál z různých hudebních období a stylů, hrajeme s korepeticí, rozšiřujeme hudební představivost a paměť – tyto dovednosti neustále zdokonalujeme během celého studia.

Během roku děti také hrají nejen sólově, ale také v komorních souborech a vystupují na třídních večírcích.