Trubka

Trubka je dechový žesťový nástroj, ze všech v současnosti používaných žesťových nástrojů dosahuje vůbec nejvyšších tónů (nepočítaje její menší variantu – piccolo trubku). Má široké využití prakticky ve všech hudebních žánrech – v klasické hudbě, jazzu, popu, latinskoamerické hudbě a dalších.

Základ trubky tvoří mosazná trubice ohnutá do tvaru připomínající spirálu. Oddělitelnou, ale nezbytnou součástí trubky je nátrubek, jehož tvar má veliký vliv na barvu tónu nástroje.

Nejběžnějším typem trubky je trubka in B, časté je také ladění in C. Další důležité typy trubek jsou cornet, křídlovka, ventilová trubka a pístová trubka.

Jelikož při hře je vyvíjen veliký tlak na zuby, je nutné, aby měl žák kromě jiných fyzických dispozic hlavně „druhý“ stálý chrup. Od této doby je možné začít se hrou na trubku. Studium na naší škole obnáší základní návyky počínající správným dýcháním, tvořením tónu na rtech a nátrubku. Po zvládnutí těchto dovedností přistupujeme s žákem k samotnému hraní na nástroj. Při výuce se žák seznámí s frázováním různých hudebních žánrů. S těmito poznatky se může zapojit do různých souborů a většinou to žáka motivuje k aktivnějšímu studiu na ZUŠ.