Příčná flétna

Příčná flétna je hudební nástroj se starou a bohatou tradicí. Patří do skupiny dřevěných dechových nástrojů, ale v současnosti se hraje na moderní nástroje ze slitin stříbra. Přestože se rozložená vejde do kapsy, dokáže zahrát jakoukoli melodii v dechovém, tanečním i symfonickém orchestru, používá se i v populární hudbě.

Talentovaní uchazeči o hru na příčnou flétnu v 5–6 letech nastoupí do PHV a na flétnu mohou začít hrát v 7 letech. Škola umožňuje půjčení nástroje, pokročilí mohou hrát i na pikolu (též lze zapůjčit).

Od 3. ročníku flétnistům (šikovným i dříve) přibyde 1 vyuč. hodina komorní hry – hrajeme v různých sestavách: duo, trio, kvarteto fléten nebo i s dalšími nástroji naší ZUŠ (klavír, kytara, violoncello, akordeon …). Žáci mají možnost hrát i v ostatních ansámblech a souborech ZUŠ.

Studium flétny je rozděleno do dvou cyklů (první 7 let, druhý 4 roky), oba cykly žáci flétnové třídy završují absolventským koncertem v chrámových prostorách.