Výklad učiva

Výklad látky určený především (ale nejen) pro žáky s povoleným individuálním studiem hudební nauky. Kapitoly jsou řazené s doporučeným časovým rozplánováním při samostudiu. Látka je zde průběžně aktualizována a doplňována odkazy a procvičováním. K samostudiu můžete využít také doporučenou literaturu a webové odkazy. Řiďte se přitom prosím výhradně "Požadavky k testu za (aktuální) čtvrtletí".

Přílohy