Soutěže, úspěchy

Školní rok 2018/2019

Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře smyšcových nástrojů 4. 4. 2019 ZUŠ Strakonice

Výsledková listina: https://www.izus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=8851&zus=277


Krajské kolo soutěže - Hra na akordeon (včetně komorní a souborové hry) 

Výsledková listina: https: https://www.soutezezus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=8850&zus=277


Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře žesťových nástrojů 8. 3. 2019 ZUŠ Vimperk

Výsledková listina: https://www.soutezezus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=8848&zus=277


Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře smyčcových nástrojů 27. 2 2019 ZUŠ Sezimovo Ústí.

Výsledková listina: https://www.soutezezus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=8880&zus=277


Školní rok 2017/2018

Naši žáci uspěli v soutěžní anketě Talent Roku 2018!

Ve druhé kategorii žáků do 19 let, získala Tereza Chladová ze třídy Evy Kubínové, vynikající 1. místo.

V první kategorii žáků do 15 let získali Dalid Matějček ze třídy Evy Kubínové a Adam Veselý ze třídy Richarda Mlázovského 3. místo.


PRAGUE JUNIOR NOTE 2018

Yehor Kachura ze třídy Barbory Brabcové získal v prestižní soutěži pro mladé klavíristy Čestné uznání. Srdečně blahopřejeme!


MEZINÁRODNÍ NOVÁKOVA KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 2018.

Barbora Bětíková ze třídy Barbory Brabcové - Čestné uznání. Gratulujeme!


ÚSTŘEDNÍ KOLO


V pátek 4. 5. 2018 získala naše žákyně Diana Tupá ze třídy Evy Mlázovské v ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na lesní roh 1. místo! Srdečně blahopřejeme!

KRAJSKÁ KOLA


Hra na dechové nástroje žesťové: 

https://www.izus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=4173&zus=277

Hra na dechové nástroje dřevěné: 

https://www.izus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=4172&zus=277

https://www.izus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=7690&zus=277

​Hra na bicí nástroje:

https://www.izus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=4148&zus=277

OKRESNÍ KOLO


https://www.izus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=4227&zus=277

 

Školní rok 2016/2017

 

Jméno + kategorie Nástroj + vyučující Umístění
Výsledky našich žáků v krajských kolech soutěží ZUŠ
Filip Petr - I. kat. Housle - Helena Hýnová 3. místo
Helena Frouzová - VII. kat. Housle - Helena Hýnová 2. místo
Jana Jiříková - IX. kat. Housle - Helena Hýnová 2. místo
Jan Belada - I. kat. Violoncello - Marcela Malinová 2. místo
Vojtěch Poslušný - I. kat. Violoncello - Marcela Malinová 2. místo
Yehor Kachura - 0. kat. Klavír - Barbora Brabcová 3. místo
Laura Elene Petrů - II. kat. Klavír - Ivana Zelenková 3. místo
Barbora Bětíková - VIII. kat. Klavír - Barbora Brabcová 3. místo
Orchestr ZUŠ - II. kat. Richard Mlázovský Stříbrné pásmo

 

Umístění ostatních žáků v okresních kolech
Jméno + kategorie Nástroj + vyučující Umístění
Markéta Folková - 0. kat. Housle - Helena Hýnová 1. místo
Andrea Danielová - 0. kat. Housle - Helena Hýnová 2. místo
Adriana Danielová - 0. kat. Housle - Helena Hýnová 2. místo
Jindřich Březina - III. kat. Housle - Helena Hýnová 1. místo
Šárka Krchová - III. kat. Housle - Helena Hýnová 2. místo
Samuel Vodák - VI. kat. Housle - Helena Hýnová 1. místo
Martin Botka - 0. kat. Violoncello - Marcela Malinová 2. místo
Lukáš Polanský - I. kat. Violoncello - Marcela Malinová 2. místo
Patricie Helmová - II. kat. Klavír - Ivana Zelenková 1. místo
Karolína  Klášterková - III. kat. Klavír - Ivana Zelenková 2. místo
Terza Havlíková - IV. kat. Klavír - Ivana Zelenková 2. místo

 

Výsledky žáků výtvarného oboru

V ústředním kole získal Matouš Dejmek ze třídy Alžběty Horynové Stříbrné pásmo za projekt Studijní práce k talentovým zkouškám – obor architektura.

V krajském kole bylo oceněno celkem 10 dalších projektů žáků ze tříd Alžběty Horynové a Hany Masopustové Bronzovým pásmem nebo čestným uznáním.

 

Školní rok 2015/2016

 

Výsledky našich žáků v krajských kolech soutěží ZUŠ
Jméno + kategorie Nástroj + vyučující Umístění
Martin Hemza - III. kat. Akordeon - Dana Mužíková 3. místo
Zuzana Bočanová - V. kat. Akordeon - Dana Mužíková 3. místo
Petr Dvořák-Matěj Kolín-Ondřej Pecháček - trio - I. kat. Akordeon - Dana Mužíková 2. místo
Matěj Bareš-Zuzana Bočanová - duo - II. kat. Akordeon - Dana Mužíková 2. místo
Milena Veselá - 0. kat. Keyboard - Hana Boháčová 2. místo
Daniel Kříž - VII. kat Keyboard - Antonín Valerián čestné uznání
Flautinko: Karin Suchá-Marie Slabá - II. kat. Komorní hra s převahou dechových nástrojů - Hana Boháčová 3. místo
Jednorožci: Veronika Fördösová-David Matějček-Tereza Chladová-Kristýna Fördösová - III. kat. Komorní hra s převahou dechových nástrojů - Eva Mlázovská 1. místo s postupem do ústředního kola
Tre fiamme: Magdaléna Boháčová-Natálie Lukešová- Marie Zemanová - IV. kat.

Komorní hra s převahou dechových nástrojů - Marie Peková

diplom za účast
Quattro elementi: Magdaléna Boháčová-Daniel Paukner-Kryštof Voběrek-Marie Zemanová - IV. kat. Komorní hra s převahou dechových nástrojů - Marie Peková 1. místo (1. náhradník na postup do ústředního kola)
Trubkové trio s klavírem: Ondřej Sejk-David Koutenský-Matouš Klíma-Jindřiška Papežová - IV. kat. Komorní hra s převahou dechových nástrojů - Richard Mlázovský 1. místo
Houslové duo: Anna Hájíčková-Helena Frouzová - IV. kat. Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů - Helena Hýnová 1. místo
Houslové duo: Jana Jiříková-Barbora Nováková - IV. kat. Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů - Helena Hýnová nezúčastněni
Houslové kvarteto: Jana Jiříková-Anna Hájíčková-Helena Frouzová-Samuel Vodák - IV. kat. Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů - Helena Hýnová 2. místo

 

Umístění ostatních žáků v okresních kolech

Umístění ostatních žáků v okresních kolech
Jméno + kategorie Vyučující Umístění
Violoncellové trio: Jan Belada-Lukáš Polanský-Vojtěch Poslušný - 0. kat. Marcela Malinová 1. místo

Skřivánci: Eliška Pavelková-Eliška Kolrusová-Jan Svoboda-Nela Lefanová-Barbora Šohajová - I. kat.

Marie Peková 1. místo

Flétnovo-violoncellové kvarteto: Marie Slabá-Aneta Kubištová-Zdeněk Slabý-Lukáš Slabý - I. kat

Marcela Malinová, Hana Boháčová 1. místo
Houslové duo: Jindřich Březina-Vít Waldhauser - I. kat. Helena Hýnová 2. místo
Houslové trio: Jindřich Březina-Vít Waldhauser-Šárka Krchová - I. kat. Helena Hýnová 2. místo
Houslové trio: Samuel Vodák-Natálie Čápová-Jana Chlaňová - III. kat. Helena Hýnová 1. místo

Violoncellové kvarteto: Jan Buriánek-Natálie Dvořáčková-Sára Franclová-Barbora Petráková - IV. kat.

Marcela Malinová 2. místo

 

 

TALENT ROKU 2015

Blahopřejeme Veronice Fördösové a Elišce Zelenkové ze třídy Evy Mlázovské, DiS. a Magdaléně Boháčové a Kryštofu Voběrkovi ze třídy Mgr. Marie Pekové.

 

Školní rok 2014/2015

 

Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje – ZUŠ Liberec 22. května 2015

Veronika Fördösová ze třídy Evy Mlázovské získala v ústředním kole 2. místo ve hře na lesní roh. 1. místo nebylo uděleno

 

Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečních oborů ZUŠ v Českých Budějovicích 17. dubna 2015

Zvláštní ocenění za radost v tanečním projevu – „Čekání na čtvrtou“

 

Krajská přehlídka scénického tance České Budějovice 28. - 29. března 2015

Zvláštní ocenění za výtvarnou stránku choreografie – „Barevné stužkování“

Zvláštní ocenění za vtipné vyjádření námětu – Choreografie „Čekání na čtvrtou“ (návrh na postup)

 Jméno žáka + kategorie

Nástroj + místo konání

Umístění
Výsledky našich žáků v krajských kolech soutěže ZUŠ (žáci ze tříd P. Baláše, Mgr. M. Pekové, E. Mlázovské, Mgr. J. Jandy)
Martin Březina - 8. kat. Bicí - ZUŠ Piaristické náměstí Č. Budějovice 20. 3. 2015 2. místo
Magdaléna Boháčová - 7. kat. Zobcová flétna - Dačice 25. 3. 2015 2. místo
David Matějček - 1. kat. Lesní roh - Jindřichův Hradec 27. 3. 2015 2. místo
Veronika Fördösová* - 2. kat. Lesní roh - Jindřichův Hradec 27. 3. 2015 1. místo
Eliška Zelenková - 4. kat. Lesní roh - Jindřichův Hradec 27. 3. 2015 1. místo
Jan Mlázovský - 8. kat. Pozoun - Jindřichův Hradec 27. 3. 2015 1. místo

*Veronika Fördösová postupuje do ústředního kola - ZUŠ Liberec 21. - 24. 5. 2015

 

 

Výsledková listina okresního kola postupové přehlídky tanečního oboru žáků ZUŠ ČR

Kategorie + název choreografie Škola Rozhodnutí poroty
Jindřichův Hradec 15. 3. 2015
1. - Ptáčata ZUŠ Jindřichův Hradec návrh na postup
1. - Korálky ZUŠ Třeboň  
2. - Sem, tam ZUŠ Sezimovo Ústí  
2. - Akvárium ZUŠ Jindřichův Hradec  
2. - V lese ZUŠ Třeboň přímý postup
2. - Meluzíny ZUŠ Jindřichův Hradec přímý postup
3. - Živly-voda ZUŠ Třeboň  
4. - Nesmělý rozhovor ZUŠ Sezimovo Ústí  
4. - Ave Maria ZUŠ Jindřichův Hradec  
4. - Pohádka pro violoncello ZUŠ Třeboň přímý postup
4. - Na vlnách ZUŠ Jindřichův Hradec  
5a - Čekání na čtvrtou ZUŠ Sezimovo Ústí přímý postup
5a - Duet ZUŠ Třeboň  
5a - Hudba v pohybu ZUŠ Sezimovo Ústí  

 

Výsledky našich žáků v okresním kole soutěže ZUŠ

Jméno žáka + kategorie Nástroj Umístění v okresním kole

ZUŠ Soběslav 24. února 2015 (žáci ze tříd Mgr. Marie Pekové, Mgr. Ivy Hlaváčkové, Antonína Valeriána, Mgr. Josefa Jandy, Evy Mlázovské, BcA. Jana Škardy a Petra Baláše)

Daniel Paukner - 4. kat. Zobcová flétna 1. místo
Jan Jíra - 4. kat. Zobcová flétna 2. místo
Kryštof Voběrek - 6. kat. Zobcová flétna 1. místo
Magdaléna Boháčová - 7. kat. Zobcová flétna 1. místo s postupem do krajského kola
Magdaléna Boháčová - 7. kat. Flétna 2. místo
Vendula Mrázková - 1. kat. Klarinet 1. místo
Matěj Dlouhý - 1. kat. Klarinet 2. místo
Adéla Nováková - 3. kat. Klarinet 2. místo
Josef Kadlec - 1. kat Trubka 1. místo
David Koutenský - 6. kat. Trubka 2. místo
David Matějček - 1. kat. Lesní roh 1. místo s postupem do krajského kola
Veronika Förösová - 2. kat. Lesní roh 1. místo s postupem do krajského kola
Kristýna Fördösová - 2. kat. Lesní roh 2. místo
Eliška Zelenková - 4. kat. Lesní roh 1. místo s postupem do krajského kola
Tereza Chladová - 4. kat. Lesní roh 1. místo
Filip Hojsák - 5. kat. Tenor 2. místo
Jan Mlázovský - 8. kat. Trombon

1. místo s postupem do krajského kola

Absolutní vítěz okresního kola

Martin Novotný - 6. kat. Baryton 1. místo
Petr Velát - 5. kat. Bicí 1. místo s postupem do krajského kola
David Výborný - 7. kat. Bicí 1. místo
Martin Březina - 8. kat. Bicí 1. místo s postupem do krajského kola

 

 

Školní rok 2013/2014

 

Květen 2014 – vynikající výsledky žáků Evy Mlázovské na soutěžích trubačů (Fördösová, Chladová, Matějček).

 

Krajská přehlídka scénického tance – České Budějovice 5. 4. 2014.

Ocenění choreografií žáků tanečního oboru Drahomíry Štěrbové.

 

 

Výsledky našich žáků v okresním a krajském kole soutěže ZUŠ (žáci ze tříd H. Hýnové, M. Malinové a I. Zelenkové)
Jméno žáka + kategorie Nástroj Umístění v okresním kole
Karolína Klášterková - 0. kat. klavír 2. místo
Tereza Havlíková - 1. kat. klavír 2. místo
Jindřich Březina - 1. kat. housle 3. místo
Šárka Krchová - 1. kat. housle 3. místo
Eva Škrdletová - 1. kat. housle čestné uznání
Helena Frouzová - 4. kat. housle 1. místo s postupem do krajského kola
Anna Hájíčková - 5. kat. housle 1. místo
Šimon Sůva - 1. kat. violoncello čestné uznání
Zdeněk Slabý - 2. kat. violoncello 2. místo
Adam Polanský - 2. kat. violoncello 1. místo
Jméno žáka + kategorie Nástroj Umístění v krajském kole
Helena Frouzová - 4. kat. housle čestné uznání

 

 

Školní rok 2012/2013

Soubor zobcových fléten Energico

​ve složení Magdaléna Boháčová, Kryštof Voběrek a Daniel Paukner ze třídy Mgr. Marie Pekové obsadil ve velké konkurenci krásné 2. místo v ústředním kole Národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů, které se konalo 20. 4. 2013 v Liberci.

Zleva: Kryštof Voběrek, Daniel Paukner, Mgr. Marie Peková, Magdaléna Boháčová

 

​Další výsledky našich žáků v krajských kolech soutěže:

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů - Strakonice 9. 4. 2013
Houslové duetto H. Frouzová, A. Hájíčková 1. místo
Houslové kvarteto J. Jiříková, M. Gereová, H. Frouzová, A. Hájíčková (pedagog - Helena Hýnová)

3. místo

 

Hra na elektronické klávesové nástroje - Blatná 26. 3. 2013
Karin Suchá (pedagog - Hana Boháčová)

2. místo

 

Hra na akordeon - Třeboň 21.-22. 3. 2013
Duo Matěj Bareš, Zuzana Bočanová

2. místo

Duo Ondřej Dvořák, Lukáš Pisinger (pedagog - Dana Mužíková)

1. místo

 

Komorní hra s převahou dechových nástrojů - Č. Budějovice 28. 2. 2013
     Soubor zobcových fléten Energico (pedagog - Mgr. Marie Peková) 1. místo s postupem do ústředního kola

 

Krajská přehlídka scénického tance - České Budějovice 6. 4. 2013.

Ocenění choreografií žáků tanečního oboru Drahomíry Štěrbové.

Název choreografie Ocenění

Slyším trávu růst

Nominace na celostátní přehlídku

Podzim

Nominace na celostátní přehlídku

Hele, ruce

Nominace na celostátní přehlídku

Pohyb nekončí

Za zpracování námětu a kultivovaný projev

Ranní ptáče

Za tvořivost v tanci

Legrácky Za vzájemnou souhru tanečnic

 

Výsledky našich žáků v prestižní soutěži Talent roku 2012 v uměleckých kategoriích

​Ve svých věkových kategoriích obsadily 2. místo Magdaléna Boháčová a Lucie Kloboučníková. 1. místo získal Jan Mlázovský.

Další významné akce

11. 4. 2013 se konala v Mileniu letošní premiéra Music Stars Bandu. O skvělé atmosféře vystoupení vypovídají fotografie. Music Stars Band se již stal regionálním pojmem a jeho další vystoupení všem milovníkům hudby vřele doporučujeme.​

Velmi dobře nás v tomto školním roce  reprezentovali žáci hornové třídy Evy Mlázovské. Eliška Zelenková a sestry Fördösovy získaly 3. místa v Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů Brno 2013. Vynikající jsou i umístění Trubačů a Terezy Chladové na trubačských soutěžích.

 

Školní rok 2011/2012

Lysá nad Labem soutěž Mladý trubač

Ve čtvrtek 24.5.2012 se konal v Lysé nad Labem v rámci výstavy Viva Natura historicky 1.ročník soutěže Mladý trubač. Zúčastnilo se 14 trubačů z Čech a Moravy ve věku do 12 let.

1.a 3. místo v soutěži obsadili žáci naší ZUŠ Kristýna Fördösová a David Matějček.

Music Stars Band - napsali o nás

Besídka pro pokročilé

​Je čtvrtek 12. dubna 19.00. Místa pro diváky v Mileniu se zaplňují a začíná koncert Music Stars Bandu.

Občanské sdružení Music Stars Band se skládá ze současných i minulých žáků Základní umělecké školy v Sezimově Ústí. Skupina zahrála 26 známých skladeb. Zazněl rock, blues, jazz i punk rock. Aranžmá skladeb bylo náročné a rozmanité – klávesy, dechová sekce, sólové kytary, baskytary, sólový i sborový zpěv, bicí. Příležitost dostalo celkem 27 muzikantů. Jako hosty pozvali dívky z tanečního oddělení pod vedením Drahomíry Štěrbové.

K příjemné atmosféře přispěli i průvodci Aleš Barták a Radek Dvořák, kteří měli připravené zajímavé informace ke každé skladbě a se všemi účinkujícími s vtipem pohovořili.

Skladby Járy Bárty pro klavír a violoncello v podání učitelů hudební školy Marcely Malinové (violoncello) a Járy Bárty (klávesy), doplněná scénickým tancem, byla příjemným zvolněním rockové atmosféry. Obrovský potlesk byl zasloužený.

Prostor pod pódiem se postupně zaplňoval publikem. Atmosféra v sále gradovala a hudba strhla mladé i starší. Na závěr předsedkyně občanského sdružení Music Stars Bandu Ivana Zelenková poděkovala všem účinkujícím za skvělý výkon. Publikum nepustilo skupinu bez přídavků a vrcholem koncertu bylo strhující sólo na bicí Štěpána  Bartoše a Jakuba Kvičínského. Po třech hodinách odcházelo z Milenia nadšené publikum a spokojení účinkující.

A kdy zase příště? Music Stars Band si můžete znovu poslechnout 15. června na akci Rock na Hiltonu.

Tereza Třicátníková

Jan Mlázovský - vítěz ústředního kola Národní soutěže ZUŠ ve hře na pozoun
(Kladno 5. 5. 2012)

Zleva: korepetitor Mgr. P. Drátovský, vítěz J. Mlázovský a jeho pedagog Mgr. J. Janda

 

 

Výsledky našich žáků v krajském kole soutěže hry na dechové nástroje
Jméno žáka + kategorie Nástroj Umístění v okresním kole
Daniel Paukner - 2. kat.

zobcová flétna

1. místo
Kryštof Voběrek - 5. kat.

zobcová flétna

2. místo

Magdaléna Boháčová - 6. kat.

zobcová flétna

1. místo
Lucie Kloboučníková - 7. kat.

zobcová flétna

1. náhradník na postup do ústředního kola

Vojtěch Zabloudil - 2. kat. klarinet

diplom za účast

Vojtěch Sedlák - 8. kat.

saxofon

3. místo
Veronika Fördösová - 1. kat.

lesní roh

2. místo
Eliška Zelenková - 2. kat.

lesní roh

3. místo

Jan Mlázovský - 6. kat.

pozoun

1. místo s postupem do ústředního kola

 

Výsledky našich žáků v krajském kole soutěže hry na dechové nástroje
Jméno žáka + kategorie Nástroj Umístění v okresním kole
Vojtěch Prokop - 0. kat.

zobcová flétna

2. místo

Paukner Daniel - 2. kat.

zobcová flétna

1. místo s postupem

Pacltová Adéla - 5. kat.

zobcová flétna

3. místo

Voběrek Kryštof - 5. kat.

zobcová flétna

1. místo s postupem

Boháčová Magdaléna - 6. kat.

zobcová flétna

1. místo s postupem

Kloboučníková Lucie - 7. kat.

zobcová flétna

1. místo s postupem

Cimpa Viktor - 1. kat.

klarinet

1. místo

Zabloudil Vojtěch - 2. kat.

klarinet

1. místo s postupem

Šmíd Petr - 6. kat. saxofon

1. místo

Sedlák Vojtěch - 8. kat. saxofon

1. místo s postupem

Matějček David - 0. kat.

lesní roh

1. místo

Fördösová Kristýna - 1. kat.

lesní roh

1. místo

 Fördösová Veronika - 1. kat.

lesní roh

1. místo s postupem

Zelenková Eliška - 2. kat

lesní roh

1. místo s postupem

 

Výsledky našich žáků v soutěži Talent roku 2011 okresu Tábor 15.11.2011 v oblasti umělecké
Kryštof Voběrek

2. místo

Jan Mlázovský

2. místo

Lucie Klouboučníková

3. místo

Magdaléna Boháčová

3. místo

Školní rok 2010/2011

Výsledky našich žáků v Národní soutěži ZUŠ 2010/2011
Jméno žáka

Nástroj

Umístění v krajském kole

Zuzana Bočanová

akordeon

2. místo
Lukáš Pisinger

akordeon

2. místo
Ondřej Dvořák, L.Pisinger-duo

akordeon

2. místo
Helena Frouzová

klavír

2. místo
Helena Frouzová

housle

Čestné uznání

Anna Hájíčková

housle

Čestné uznání

Václav Pelouch

housle

Čestné uznání

Petra Dončuková

housle

3. místo

 

16. března 2011 - Music Stars 2011

Oproti loňskému roku další, velmi výrazný posun v kvalitě celého projektu. Dokonalé nazvučení, aranže, za které by se nemusel stydět žádný profesionál, hudba, tanec, zpěv. Odlehčené, nenásilné a vtipné průvodní slovo, ale hlavně obrovské zaujetí, nasazení, a přesto pohoda celého týmu pod vedením Ivany Zelenkové, to je hlavní deviza celého vystoupení. Prostě si to všichni na pódiu a v sále užívali tak, že ani nebylo poznat, kolik úsilí a dřiny to všechno stálo. Zaznělo celkem 22 skladeb, mj. od Patti Smith, Drupiho, Nancy Sinatrové, klasika Beatles, ABBA a Doors a na závěr tradičně Queen, tentokrát We Will Rock You. Těšíme se na MS 2012.

 

24. března 2011 - Jarní Petrklíč (Jesenice u Prahy)

V kategorii Mladší instrumentalisté získal Kryštof Voběrek Stříbrnou stuhu. V kategorii Malé sbory - soubory získalo trio zobcových fléten ve složení Lucie Kloboučníková, Magdaléna Boháčová a Kryštof Voběrek Zlatou stuhu a absolutní vítězství v celé soutěži. Z pedagogického úspěchu se raduje jejich učitelka Mgr. Marie Peková.

2. dubna 2011 - Krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec...2011 (České Budějovice)
Název choreografie

Umístění

Něco tu je Nominace na celostátní přehlídku
Housenka a jiná havěť Nominace na celostátní přehlídku
Dotknu se duhy Ocenění za tvořivý nápad
Slova, slova, slovíčka Ocenění za hravý námět

Korepetitorovi Jakubu Řeřichovi byl udělen diplom za vytvoření hudební skladby. Choreografie vytvořila a s žáky nacvičila Drahomíra Štěrbová.

Choreografie Housenka a jiná havěť svou nominaci úspěšně završila a byla vybrána na celostátní přehlídku v Kutné Hoře 20. – 22. 5. O druhé nominaci se rozhodne na podzim. Starší kategorie má svou celostátní přehlídku na konci října v Jablonci.

 

Školní rok 2009/2010

Ústřední kolo soutěže 16. - 18. dubna 2010 v Liberci - žesťové kvarteto, druhé nejlepší v České republice