Housle, viola

Housle jsou strunný smyčcový nástroj. Jejich konečný tvar vznikl před rokem 1600 a do dnešní doby nebyl zásadně změněn. Je to jeden z nejoblíbenějších nástrojů. Mají čtyři struny, drží se pod bradou. Podpírají se levou rukou, pravá ruka rozeznívá struny smyčcem nebo brnkáním. Na housle lze zahrát téměř vše, jejich bohaté výrazové prostředky (melodičnost, barva tonů) lze přirovnat snad jen k lidskému hlasu. Uplatnění je velmi široké – sólově nebo v souboru či orchestru nejen v hudbě klasické a lidové, ale i v jiných žánrech – jazz, folk, country, pop, rock atd. Pro housle bylo napsáno velké množství skladeb ve všech hudebních obdobích.

Hrou na housle se kromě celkové hudebnosti rozvíjí a upevňují i pozitivní vlastnosti a dovednosti, jako jsou např. soustředěnost, představivost, paměť, zodpovědnost, jemná motorika atd. V neposlední řadě hra na housle přináší hráči radost, zábavu a pocit uspokojení.

Začátek výuky je vhodný ve věku kolem sedmi let, samozřejmě přijímáme i děti starší. Velmi nadané děti se mohou začít učit již od pěti let. Výuka probíhá ve dvou stupních – první je sedm let, druhý čtyři roky. V případě potřeby škola dětem housle za poplatek zapůjčí, k dispozici jsou housle všech velikostí (osminové, čtvrťové, půlové, tříčtvrťové, celé).