Pozoun - trombon

Pozoun (italsky trombone) je jedním z nejstarších hudebních nástrojů vyrobených z kovu, které nazýváme nástroji žesťovými. Vznikl postupným tvarováním z rovné trubice (trompety) a vznikl na půdě dnešního Španělska. Používá se v hudbě od 15. století. Z původní velké pozounové rodiny (diskantového, altového, tenorového, basového a kontrabasového pozounu) se dnes hraje nejvíce na pozoun tenorový. V době barokní se používal jako sólový nástroj, dnes se používá v hudbě symfonické, taneční i dechové. Má široké uplatnění téměř v každém hudebním žánru i jako sólový nástroj.

V naší škole se vyučuje hra na pozoun tenorový a každý žák se při studiu hry na pozoun naučí ovládat i hru na tenor a baryton, neboť tyto nástroje jsou si zvukově velmi blízké. Žáci, kteří zvládnou základy hry na pozoun, se pak zapojují do různých souborů a komorních uskupení a zpravidla je tato činnost motivuje k neustálému sebezdokonalování.