Hudební nauka

Hudební nauka je nedílnou součástí hudebního vzdělávání na naší škole. Cílem předmětu je naučit žáky základy hudebního notopisu a hudební teorie, cvičit jejich hlasové, sluchové a rytmické dovednosti a později je pak provést důležitými milníky dějin hudby při poslechu skladeb hudebních velikánů. To vše by mělo ideálně zjednodušit učitelům a žákům jejich společnou práci u nástroje (či při zpěvu), a to tak, že se zde získané teoretické znalosti na mnoha místech prolnou s praktickým hraním. Ve výuce se snažíme kombinovat nutnou dávku teoretické výuky s hravostí, pohybem a hudební tvořivostí.

Hudební nauka je podle Školního vzdělávacího programu rozdělena do čtyř ročníků, kterým předchází takzvaná Přípravná hudební výchova (PHV).

Po absolvování čtyř ročníků hudební nauky může žák pokračovat v teoretickém studiu v tzv. Hudebním semináři.

INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM HUDEBNÍ NAUKY

V týdnu 6. - 10. 6. 2022 odpadá pravidelná výuka hudební nauky a PHV. 
Žáci, kteří mají schváleno individuální studium předmětu Hudební nauka pro školní rok 2021 - 2022 vykonají v tomto týdnu test za 4. čtvrtletí 
K napsání testu se žáci dostaví do učebny HN č. 31 v těchto časech:

PONDĚLÍ 6. 6. 2022 

15:35 – 17:15  

STŘEDA 8. 6. 2022

15:35 – 17:15