Hudební nauka

Hudební nauka je podle Školního vzdělávacího programu rozdělena do čtyř ročníků, kterým předchází takzvaná Přípravná hudební výchova (PHV).

V závěru školního roku si žáci PHV vybírají své další studijní zaměření.

V PHV je pro nás důležité navodit pozitivní vztah k umění. Výuka je maximálně přizpůsobená věku a potřebám dětí. Učíme se hravě, zábavně, s prožitkem a porozuměním.

Navazující studium

Hudební nauka 1. -  4.ročník, po absolvování čtyř ročníků hudební nauky může žák pokračovat v teoretickém studiu v tzv. hudebním semináři.

POMOC PŘI STUDIU HUDEBNÍ NAUKY