Výtvarný obor

uvod_vytvarka

Rekordy (repete) 2021

Milí účastníci rekordního klání. Nahlédněte do zaslaných rekordů. Věříme, že Vás inspirují. 

chlebíčkový traffic jam

Zaslané rekordy z období Vánoc 2021

 

Abecedně tedy nelogicky

V září 2021 startujeme školní rok s abecedou. Podle písmenek se nam k sobě prirazují umělci a principy, které původně měli pramálo společného. 

Archimboldo koláž

 

Vynálezy (2020/2021)

Nový školní rok jsme zasvětili vynálezům. Věnujeme se objevům výtvarných nástrojů, komunikačním možnostem, energii a světlu... 

Z důvodu covid 19 zústaly vynálezy nedokončeny.  Výuka se přesunula do distančníhomodu. Detaily najdete v sekci distanční výtvarka.

telefon

 

Prázdninový plenér (srpen 2020) 

Na konci srpna jsme se se žáci a studenti ZUŠ Sezimovo Ústí vypravili na plenér, který se konal v Zahrádkách u Jindřichova Hradce v turistické ubytovně provozované obcí. Plenér byl zaměřen na výtvarnou práci v terénu. Věnovali jsme se kresbě a malbě v krajině. Experimentovali jsme s možnostmi dokončování výtvarného díla, realizovali proměnu krajinného výjevu vlastními představami a redukovanou barevnou škálou. Za laskavé zacházení děkujeme paní Daňhelové a paní Vitoňové a Madetě, které se postaraly o celodenní stravování a Šablonám za podporu projektu.

Z plenéru v Zahrádkách

Práce, které na plenéru vznikly k nahlédnutí.

Zahrada v rukou, očích i mysli (2019/2020)

Ve školním roce 2019/2020 jsme se věnovaly tématu zahrada. Celoroční projekt byl zkrácen o jarní období, kdy výuka probíhala distančně. Bohužel nakonec nebylo možné ani v říjnu realizovat školní výstavu, proto Vám, žákům, studentů, rodičům i dalším příznivcům zpřístupňujeme album, které jsem pro výstavu připravili.

Projekt pracoval s tématem v širokém kontextu. Vyzkoušeli jsme pestrou škálu výtvarných přístupů a problémů od studia přírodnin, budování prostorových plánů, transformací do grafických přístupů, práci s reliéfem, mapováním našich činností v zahradě, vytváření fantazijních světů k seznámení s designem a malou městskou architekturou po sochařské intervence. Alespoň prostřednictvím učitelského archívu můžete nahlédnout...

Zavěšené zahrady v interiéru školy

 

Pro ZUŠ OPEN které každoročně pořádáme v kině Spektrum jsme mimo jiné chystali i promítání filmu, a tak Vám jej nabízíme alespoň zde (souhrnnou koláž Tajemnosti a jednotlivé příběhy Tajemné světy).

O výuce VO

Výuka probíhá v blocích tří vyučovacích hodin týdně. Děti se učí v přátelské atmosféře formou hry základním výtvarným dovednostem, ale také výtvarně myslet a vyjadřovat se svobodně a originálně. Pracují s různými tradičními i méně obvyklými materiály vhodnými pro kresbu, malbu, grafiku, modelování a prostorové kreace. Třebaže výuka směřuje ke konkrétnímu cíli, je dán dětem široký prostor k uvolnění fantazie a možnosti projevit naplno vlastní individualitu.

Žáci a studenti, kteří projeví zájem o studium na některé z výtvarných škol (středních i vysokých), na pedagogické škole či na odborném učilišti s výukou uměleckých řemesel, jsou systematicky připravováni na talentové zkoušky (jejich úspěšnost na těchto školách je téměř stoprocentní).

Děti a studenti prezentují své práce na pravidelných výstavách (ve výstavních prostorech kina Spektrum v Sezimově Ústí, ve výstavní síni v Plané nad Lužnicí). Projekty a další rysy výuky

Žáci a studenti naší školy jsou seznamováni s proměnami řeči výtvarného umění i teoreticky. Praktické výtvarné úkoly inspirované uměleckými díly minulosti i současnosti prohlubují toto poznání. Projekt „Kam kráčíš, umění?“ seznamuje děti a studenty s dramatickým vývojem uměleckého jazyka za posledních sto let a velmi oživuje výuku. Zároveň učí žáky schopnosti vést s umělcem pomyslný dialog.

Výuka probíhá ve skupinách do 15 dětí v délce tři vyučovací hodiny týdně.

Vyučující:
Mgr. Alžběta Horynová
MgA. Eva Volfová

ilustrační koláž_výtvarka

Náplň přípravy na talentové zkoušky

Kresba a malba podle modelu (zátiší, figura, portrét). Výtvarná příprava (znalost výtvarného jazyka jako prostředku výtvarného vyjadřování). Volné práce (s přihlédnutím na požadavky konkrétní střední či vysoké školy). Schopnost obhájit si své práce. Základní orientace v dějinách výtvarného umění, přehled o současné tvorbě, základní znalosti o vybraném oboru.

Schéma studia ve výtvarném oboru

​Přípravná výtvarná výchova (pro děti 5 – 7 leté, délka studia 1 – 2 roky)

​Základní studium – I stupeň (pro děti od 7 let, délka studia 7 let)

Základní studium – II. stupeň (pro děti od 14 let, délka studia 4 roky)