Keyboard

Klávesové nástroje jsou ty hudební nástroje, pro jejichž ovládání slouží klaviatura. Klávesy – keyboard – jsou elektronický, obvykle digitální klávesový nástroj vybavený automatickými doprovody, generátory rytmů a dalšími doplňky. Keyboardy patří mezi standardní a cenově nejdostupnější elektrické klávesové nástroje. Obvykle se liší v přítomnosti dynamické klaviatury.

Na klávesách lze vybírat z množství zvukových rejstříků, např. různé druhy strunných, dechových nebo jiných tradičních nástrojů i zvuky nástrojů elektronických. Zvuky je většinou možné doplnit efekty jako dozvuk, chorus, echo apod. Dále je možné využívat doprovody s rytmy popových žánrů i klasických hudebních stylů, u nichž je možné nastavit tempo, hlasitost a další zvukové vlastnosti.

V naší škole vyučujeme hru na klávesy ve dvou cyklech (první sedmiletý a druhý čtyřletý). Výuka i výběr notového materiálu je přizpůsobený individuálním potřebám žáků. Děti pravidelně vystupují na třídních večírcích.