AKADEMIE III. VĚKU

Akademie_úvodní

ZUŠ Sezimovo Ústí a Město Sezimovo Ústí pořádá umělecky zaměřenou Akademii 3. věku.

Ta je určena pro občany starší 55 let s trvalým bydlištěm na území Sezimova Ústí. 

Náplní Akademie, jejíž lekce se konají v prostorech ZUŠ Sezimovo Ústí, Nerudova 648, je obor hudební a výtvarný a tanečně - dramatický.

Pro rok 2020 je, z důvodu Koronavirových opatření, program Akademie zrušen.