Zaměstnanec

BcA. Eva Kubínová

Email

e.kubinova@zussu.cz

Vyučovaná studijní zaměření

Přípravná hudební výchova, Hra na zobcovou flétnu (ŠVP), Hra na trubku (ŠVP), Hra na lesní roh (ŠVP), Hra na klavír (ŠVP), Hra na lovecký lesní roh (ŠVP), Přípravná hudební výchova I. (ŠVP), Přípravná hudební výchova II. (ŠVP)

Životopis

VZDĚLÁNÍ absolventka ZUŠ Sezimovo Ústí v oboru klavír u Ivany Zelenkové absolventka ZUŠ Sezimovo Ústí a ZUŠ Tábor v oboru lesní roh ve třídě Šárky Kvičínské 2015 – 2018 – Hudební akademie múzických umění v Praze – bakalářské studium - obor lesní roh pod vedením Zdeňka Divokého, Radka Baboráka, Zuzany Rzounkové a Ondřeje Vrabce 2009 – 2015 - Konzervatoř v Českých Budějovicích – obor lesní roh (absolutorium) pod vedením Mgr. Jaromíra Čížka 2010 – 2014 - Konzervatoř v Českých Budějovicích – obor klavír (maturita) pod vedením MgA. Evy Peřinové PŘEHLED ODBORNÉ PRAXE od 2012 - ZUŠ Sezimovo Ústí – učitelka lesního rohu, lesnice, zb.flétny, trubky, klavíru, PHV, korepetitorka a vedoucí souboru trubačů 2010 - 2017 - spolupráce s Jihočeskou filharmonií 2011 – 2014 - Orchestr opery Jihočeského divadla 2011 - mezinárodní orchestr mladých J. Futura Orchestra, Trento 2016 - 2017 - PKF - Prague Philharmonia - Orchestrální akademie 2016 - Státní opera Praha DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁNÍ 2016 - Francouzsko - česká hudební akademie Telč (A. Cazalet) 2009, 2010 a 2016 - mezinárodní kurzy Hornclass (P. Damm, H. Baumann, K. Machala, M. Stebleton, J. Petráš, T.Hauschild ad.) 2010 - Hudební kurzy v Chýnově (Jana Švadlenková) 2012 – 2018 - vybrané kurzy DVPP (I. Kahánek, M. Kasík, M. Němcová, R.Baborák, L. Tichá a další) DALŠÍ DOVEDNOSTI dlouholetý zájem o loveckou hudbu - hra na lesnici in B a in Es, členka Klubu trubačů ČMMJ, lektorka, vedoucí souborů Trubači OMS Tábor a Liščata ZUŠ Sezimovo Ústí Anglický a německý jazyk - slovem i písmem