AKADEMIE III. VĚKU

ZUŠ Sezimovo Ústí a Město Sezimovo Ústí pořádá umělecky zaměřenou Akademii 3. věku.

Ta je určena pro občany starší 55 let s trvalým bydlištěm na území Sezimova Ústí. 

Náplní Akademie, jejíž hodiny se konají konat v budově ZUŠ Sezimovo Ústí, Nerudova 648, je obor hudební, výtvarný a pohybový. 

Ročník 2018/2019 je již uzavřen.

Pro školní rok 2019/2020 počítáme s pokračováním.